KELANTAN

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Amat Di-Hormati (Al-Yunusi) D.K.- -
2 Darjah Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) S.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
3 Darjah Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) S.J.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
4 Darjah Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) S.P.K.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Darjah Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) S.P.S.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa P.Y.G.P.- -
7 Darjah Dato' Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi II) D.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Dato' Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) D.J.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Darjah Dato' Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) D.P.K.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) D.P.S.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi III) P.M.K.- -
12 Setia Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili III) J.M.K.- -
13 Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi III) P.K.K.- -
14 Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi III) P.S.K.- -
15 Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) B.S.K.- -
16 Ahli Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi V) A.S.K.- -
17 Seri Mahkota Kelantan S.M.K.- -
18 Seri Kelantan S.K.- -
19 Ahli Kelantan A.K.- -
20 Jaksa Pendamai J.P.- -
21 Pingat Bakti P.B.- -
22 Pingat Setia Mahkota Kelantan P.S.- -
23 Pingat Ta'at P.T.- -
24 Pingat Perangai Baik P.P.B.- -