JOHOR

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama D.K. I- -
2 Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Kedua D.K. II- -
3 Dato' Sri Paduka Mahkota Johor S.P.M.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
4 Dato' Sri Setia Sultan Ismail Johor S.S.I.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Dato' Paduka Mahkota Johor D.P.M.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Dato' Setia Sultan Ismail Johor D.S.I.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Setia Mahkota Johor S.M.J.- -
8 Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Pertama P.B. (I)- -
9 Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Kedua P.B. (II)- -
10 Pingat Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan P.J.P.- -
11 Pingat Lama dan Baik Dalam Pekerjaan P.L.P.- -
12 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Pertama P.I.S. (I)- -
13 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Kedua P.I.S. (II)- -
14 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Ketiga P.I.S. (III)- -
15 Bintang Sultan Ismail Pangkat Pertama B.S.I. (I)- -
16 Bintang Sultan Ismail Pangkat Kedua B.S.I. (II)- -
17 Jaksa Pandamai J.P.- -