Saiz Tulisan:

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut:


AAAA SEKSYEN ISTIADAT DAN PROTOKOL
 • Melayani dan meraikan tetamu negara dengan penuh mesra, sopan dan tatatertib disamping menyediakan bantuan logistik yang secukupnya bagi mengeratkan lagi jalinan hubungan kerjasama dua hala diantara Malaysia dengan negara-negara pelawat.
 • Menguruskan majlis-majlis rasmi kerajaan secara tersusun dan tertib mengikut amalan protokol dan adat istiadat semasa tanpa sebarang masalah dan kecacatan.
 • Memperakukan dengan saksama pengurniaan darjah-darjah kebesaran yang sesuai kepada warga negara dan bukan warga negara yang berbakti dan berjasa kepada negara dalam semua lapangan kehidupan dan kerjaya. Mengkaji amalan-amalan protokol, istiadat dan peraturan-peraturan yang berkaitan sesuai dengan kehendak semasa untuk mewujudkan satu masyarakat yang berbudaya tinggi melalui pematuhan kepada tatanegara yang ditetapkan.
SEKSYEN PENGURUSAN MAJLIS DAN PERSIDANGAN ANTRABANGSA
 • Memberi khidmat nasihat yang cekap, tepat dan lengkap kepada pelanggan kami mengenai pengendalian persidangan antarabangsa bagi menentukan kejayaan cemerlang pelanggan kami menganjurkan sebarang persidangan antarabangsa.
 • Menyediakan peralatan persidangan dengan secukupnya untuk menentukan persidangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna
 • Membantu penganjur mendaftar peserta-peserta persidangan dengan cekap dan tepat.
 • Menyiapkan cetakan dokumen persidangan dalam jangka waktu ditetapkan.
 
 • piagam1 black
 • PIAGAM1 BLACK
 • tandernew
 • muat turun new
WARGA BIUPA
webmail hrmis  ep e-SPKB e-PENYATA ezsnap  sistem kehadiran kursus3  sistem kehadiran kursus3
 AGENSI KERAJAAN
1m  jpa kln mampu miti  mygov jpm parlimen pemudah