P. PINANG

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Utama Pangkuan Negeri D.U.P.N.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
2 Darjah Panglima Pangkuan Negeri D.P.P.N.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
3 Darjah Gemilang Pangkuan Negeri D.G.P.N.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
4 Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri D.M.P.N.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Darjah Setia Pangkuan Negeri D.S.P.N.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Johan Negeri D.J.N.- -
7 Bintang Cemerlang Negeri B.C.N.- -
8 Pingat Gagah Perwira P.G.P.- -
9 Pingat Kelakuan Terpuji P.K.T.- -
10 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
11 Pingat Jasa Masyarakat P.J.M.- -
12 Pingat Bakti Setia P.B.S.- -