PERAK

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat DiRaja Yang Amat Dihormati D.K.- -
2 Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat DiHormati D.K.S.A.- -
3 Darjah Kerabat Azlanii D.K.A. I- -
4 Darjah Kerabat Azlanii II D.K.A. II- -
5 Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dimulia S.P.S.A.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri : Datin Seri Diraja
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Nazrin Shah S.P.S.N.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri : Datin Seri Diraja
Suami : Tiada
7 Darjah Kebesaran Dato' Seri Azlanii D.S.A.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
8 Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini S.P.C.M.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Panglima Taming Sari S.P.T.S.
Lelaki : Dato' Seri Panglima
Perempuan : Dato' Seri Panglima
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
10 Darjah Seri Paduka Mahkota Perak S.P.M.P.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
11 Darjah Dato' Paduka Cura Si Manja Kini D.P.C.M.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
12 Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari D.P.T.S.
Lelaki : Dato' Pahlawan
Perempuan : Dato' Pahlawan
Isteri : Datin
Suami : Tiada
13 Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak D.P.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
14 Darjah Paduka Cura Si Manja Kini P.C.M.- -
15 Darjah Paduka Mahkota Perak P.M.P.- -
16 Darjah Ahli Cura Si Manja Kini A.C.M.- -
17 Darjah Ahli Mahkota Perak A.M.P.- -
18 Jaksa Pendamai J.P.- -
19 Pingat Keberanian Handal P.K.H.- -
20 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
21 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
22 Pingat Lama Perkhidmatan P.L.P.- -