PAHANG

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Maha Utama Kerabat Diraja Pahang D.K.P.- -
2 Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati - Kelas I D.K. I- -
3 Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati - Kelas II D.K. II- -
4 Darjah Kebesaran Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang S.D.S.A.
Lelaki : Dato' Sri Diraja
Perempuan : Dato' Sri Diraja
Isteri : Datin Sri Diraja
Suami : Tiada
5 Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang S.S.A.P.
Lelaki : Dato' Sri
Perempuan : Dato' Sri
Isteri : Datin Sri
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Sri Indera Mahkota Pahang S.I.M.P.
Lelaki : Dato' Indera
Perempuan : Dato' Indera
Isteri : Datin Indera
Suami : Tiada
7 Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang D.S.A.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Indera Mahkota Pahang D.I.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Setia Ahmad Shah Pahang S.A.P.- -
10 Setia Mahkota Pahang S.M.P.- -
11 Ahli Ahmad Shah Pahang A.A.P.- -
12 Ahli Mahkota Pahang A.M.P.- -
13 Pingat Khidmat Cemerlang P.K.C.- -
14 Pingat Gagah Perwira P.G.P.- -
15 Jaksa Pendamai J.P.- -
16 Pingat Kelakuan Terpuji P.K.T- -
17 Pingat Jaksa Kebaktian P.J.K.- -