N. SEMBILAN

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Negeri Sembilan D.K.(NS)- -
2 Darjah Tertinggi Negeri Sembilan D.T.N.S.- -
3 Darjah Mulia Negeri Sembilan D.M.N.S.- -
4 Darjah Kerabat YAM Tuan Raden D.K.Y.R.- -
5 Darjah Seri Utama Negeri Sembilan S.P.N.S.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
6 Darjah Seri Utama Negeri Sembilan S.U.N.S.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
7 Darjah Seri Paduka Tuanku Ja'afar Yang Amat Terpuji S.P.T.J.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
8 Darjah Seri Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Terbilang S.S.T.M.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Setia Negeri Sembilan Yang Amat Cemerlang S.S.N.S.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan D.S.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Darjah Dato' Paduka Negeri Sembilan D.P.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
12 Darjah Dato' Paduka Tuanku Ja'afar D.P.T.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
13 Darjah Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Gemilang D.S.T.M.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
14 Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan D.B.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
15 Darjah Setia Negeri Sembilan D.N.S.- -
16 Darjah Tuanku Muhriz D.T.M.- -
17 Darjah Pekerti Terpilih D.P.T.- -
18 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
19 Jaksa Pendamai J.P. - -
20 Ahli Setia Negeri Sembilan A.N.S.- -
21 Pingat Setiawan Tuanku Muhriz S.T.M.- -
22 Pingat Keberanian Cemerlang P.K.C.- -
23 Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat P.M.C.- -
24 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
25 Pingat Khidmat Lama P.K.L.- -
26 Pingat Bentara Tuanku Muhriz B.T.M.- -