MELAKA

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Utama Negeri Melaka D.U.N.M.
Lelaki : Datuk Seri Utama
Perempuan : Datuk Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
2 Darjah Gemilang Seri Melaka D.G.S.M.
Lelaki : Datuk Seri
Perempuan : Datuk Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
3 Darjah Cemerlang Seri Melaka D.C.S.M.
Lelaki : Datuk Wira
Perempuan : Datuk Wira
Isteri : Datin Wira
Suami : Tiada
4 Darjah Mulia Seri Melaka D.M.S.M.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Darjah Pangkuan Seri Melaka D.P.S.M.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Seri Melaka D.S.M.- -
7 Jaksa Pendamai J.P.- -
8 Bintang Cemerlang Melaka B.C.M.- -
9 Bintang Gagah Perwira B.G.P.- -
10 Bintang Khidmat Terpuji B.K.T.- -
11 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
12 Pingat Bakti Masyarakat P.B.M.- -
13 Pingat Khidmat Lama P.K.L.- -