KEDAH

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Bintang Keberanian Kedah B.K.K.- -
2 Darjah Kerabat D.K.- -
3 Darjah Kerabat Halimi D.K.H.- -
4 Darjah Utama Kedah D.U.K.- -
5 Darjah Utama Seri Mahawangsa Yang Amat Dihormati D.M.K.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : To' Puan Seri Utama
Suami : Tiada
6 Darjah Utama Seri Maharaja Bintang Darul Aman Kedah S.M.D.K.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : To' Puan Seri Utama
Suami : Tiada
7 Bintang Perkasa Kedah B.P.K.- -
8 Darjah Seri Setia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah Yang Amat Dihormati S.H.M.S.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri : Datin Seri Diraja
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Wira Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati S.G.M.K.
Lelaki : Dato' Seri Wira
Perempuan : Dato' Seri Wira
Isteri : Datin Seri Wira
Suami : Tiada
10 Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati S.P.M.K.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Tok Puan
Suami : Tiada
11 Darjah Seri Setia Diraja Kedah Yang Amat Dihormati S.S.D.K.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
12 Dato' Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah D.H.M.S.
Lelaki : Dato' Paduka
Perempuan : Dato' Paduka
Isteri : Datin Paduka
Suami : Tiada
13 Darjah Maharaja Bintang Darul Aman Kedah D.M.D.K.
Lelaki : Dato' Diraja
Perempuan : Dato' Diraja
Isteri : Datin Diraja
Suami : Tiada
14 Darjah Kebesaran Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati D.G.M.K.
Lelaki : Dato' Wira
Perempuan : Dato' Wira
Isteri : Datin Wira
Suami : Tiada
15 Darjah Paduka Mahkota Kedah D.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
16 Darjah Dato' Setia DiRaja Kedah D.S.D.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
17 Pingat Perkasa Kedah P.P.K.- -
18 Pingat Sultan Badlishah P.S.B. - -
19 Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah S.M.S.- -
20 Setia Maharaja Bintang Darul Aman Kedah S.M.D.- -
21 Setia Gemilang Seri Mahkota Kedah S.G.K.- -
22 Setia Mahkota Kedah S.M.K.- -
23 Setia DiRaja Kedah S.D.K.- -
24 Bintang Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah B.M.S.- -
25 Ahli Gemilang Mahkota Kedah A.G.K.- -
26 Ahli Mahkota Kedah A.M.K.- -
27 Bintang Maharaja Darul Aman Kedah B.D.K.- -
28 Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah B.C.K.- -
29 Jaksa Pendamai J.P.- -
30 Bintang Kebaktian Masyarakat B.K.M.- -
31 Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kedah P.C.K.- -
32 Ahli Cemerlang Semangat Jerai Kedah A.S.K.- -
33 Bintang Semangat Jerai B.S.J.- -
34 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
35 Bintang Semangat Jerai Kedah B.S.K.- -
36 Bintang Perkhidmatan Lama B.P.L.- -
37 Pingat Perkhidmatan Lama P.P.L.- -