TERENGGANU

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia D.K.T.- -
2 Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama D.K.R. I- -
3 Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama D.K. I - -
4 Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua D.K.R. II- -
5 Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua D.K. II- -
6 Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.U.M.Z.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : To' Puan Seri Utama
Suami : Tiada
7 Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.S.M.Z.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : To' Puan Seri
Suami : Tiada
8 Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu S.S.M.T.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : To' Puan Seri
Suami : Tiada
9 Seri Paduka Mahkota Terengganu S.P.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
10 Dato' Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu D.S.M.Z.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
11 Dato' Setia Sultan Mahmud Terengganu D.S.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
12 Dato' Paduka Mahkota Terengganu D.P.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
13 Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.M.Z.- -
14 Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu A.S.M.- -
15 Setia Mahkota Terengganu S.M.T.- -
16 Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu A.M.Z.- -
17 Ahli Mahkota Terengganu A.M.T.- -
18 Bintang Keberanian Handal B.K.H.- -
19 Pingat Keberanian Handal P.K.H.- -
20 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
21 Pingat Jasa Cemerlang P.J.C.- -
22 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
23 Bintang Lama Berjawatan B.L.B.- -
24 Pingat Lama Berjawatan P.L.B.- -