PERSEKUTUAN

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Seri Pahlawan Gagah Perkasa S.P.- -
2 Darjah Yang Maha Utama Kerabat DiRaja Malaysia D.K.M.- -
3 Darjah Utama Seri Mahkota Negara D.M.N.- -
4 Seri Maharaja Mangku Negara S.M.N.
Lelaki : Tun
Perempuan : Tun
Isteri : Toh Puan
Suami : Tiada
5 Seri Setia Mahkota S.S.M.
Lelaki : Tun
Perempuan : Tun
Isteri : Toh Puan
Suami : Tiada
6 Darjah Bakti D.B.- -
7 Panglima Mangku Negara P.M.N.
Lelaki : Tan Sri
Perempuan : Tan Sri
Isteri : Puan Sri
Suami : Tiada
8 Panglima Setia Mahkota P.S.M.
Lelaki : Tan Sri
Perempuan : Tan Sri
Isteri : Puan Sri
Suami : Tiada
9 Panglima Jasa Negara P.J.N.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
10 Panglima Setia Diraja P.S.D.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Johan Mangku Negara J.M.N.- -
12 Johan Setia Mahkota J.S.M.- -
13 Johan Setia Diraja J.S.D.- -
14 Kesatria Mangku Negara K.M.N.- -
15 Kesatria Setia Diraja K.S.D.- -
16 Ahli Mangku Negara A.M.N.- -
17 Pingat Pangkuan Negara P.P.N.- -
18 Bentara Setia Diraja B.S.D.- -
19 Panglima Gagah Berani P.G.B.- -
20 Jasa Perkasa Persekutuan J.P.P.- -
21 Pingat Tentera Udara P.T.U.- -
22 Pingat Kebaktian P.K.- -
23 Pingat Khidmat Berbakti P.K.B.- -
24 Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.- -
25 Pingat Perkhidmatan Setia P.P.S.- -
26 Kepujian Perutusan Keberanian K.P.K.- -
27 Pingat Perkhidmatan Am P.P.A.- -
28 Pingat Peringatan Malaysia P.P.M.- -
29 Pingat Negara Bangsa-Bangsa Bersatu P.N.B.B.- -
30 Pingat Jasa Malaysia P.J.M.- -
31 Pingat Kedaulatan Negara P.K.N.- -
32 Pingat Jasa Pahlawan Negara P.J.P.N.- -