SABAH

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Seri Panglima Darjah Kinabalu S.P.D.K.
Lelaki : Datuk Seri Panglima
Perempuan : Datuk Seri Panglima
Isteri : Datin Seri Panglima
Suami : Tiada
2 Panglima Gemilang Darjah Kinabalu P.G.D.K.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
3 Ahli Setia Darjah Kinabalu A.S.D.K.- -
4 Ahli Darjah Kinabalu A.D.K.- -
5 Bintang Setia Kinabalu B.S.K.- -
6 Bintang Kinabalu B.K.- -
7 Pingat Perkhidmatan Terpuji P.P.T.- -