SARAWAK

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Satria Bintang Sarawak S.B.S.
Lelaki : Pehin Sri
Perempuan : Pehin Sri
Isteri : Tiada
Suami : Tiada
2 Datuk Patinggi Bintang Kenyalang D.P.
Lelaki : Datuk Patinggi
Perempuan : Datuk Patinggi
Isteri : Datin Patinggi
Suami : Tiada
3 Datuk Amar Bintang Kenyalang D.A.
Lelaki : Datuk Amar
Perempuan : Datuk Amar
Isteri : Datin Amar
Suami : Tiada
4 Panglima Negara Bintang Sarawak P.N.B.S.
Lelaki : Dato Sri
Perempuan : Dato Sri
Isteri : Datin Sri
Suami : Tiada
5 Panglima Gemilang Bintang Kenyalang P.G.B.K.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Jasa Bakti Sarawak D.J.B.S.
Lelaki : Datu
Perempuan : Datu
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Panglima Setia Bintang Sarawak P.S.B.S.
Lelaki : Dato
Perempuan : Dato
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Johan Bintang Sarawak J.B.S.- -
9 Johan Bintang Kenyalang J.B.K.- -
10 Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.- -
11 Pegawai Bintang Sarawak P.B.S.- -
12 Pegawai Bintang Kenyalang P.B.K.- -
13 Pingat Perkhidmatan Bakti P.P.B.- -
14 Ahli Bintang Sarawak A.B.S.- -
15 Ahli Bintang Kenyalang A.B.K.- -
16 Pingat Perkhidmatan Terpuji P.P.T.- -
17 Bentara Bintang Sarawak B.B.S.- -