SELANGOR

SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati D.K.- -
2 Darjah Kerabat Selangor Kedua D.K. II- -
3 Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor S.P.M.S.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Datin Paduka Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
4 Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah S.S.S.A.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Datin Paduka Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
5 Darjah Kebesaran Dato' Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah S.S.I.S.
Lelaki : Dato' Setia
Perempuan : Datin Paduka Setia
Isteri : Datin Setia
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Dato' Paduka Mahkota Selangor D.P.M.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Darjah Kebesaran Dato' Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah D.S.S.A.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Kebesaran Dato' Sultan Sharafuddin Idris Shah D.S.I.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Darjah Kebesaran Setia Mahkota Selangor S.M.S.- -
10 Darjah Kebesaran Setia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah S.S.A.- -
11 Darjah Kebesaran Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah S.I.S.- -
12 Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Selangor A.M.S.- -
13 Darjah Kebesaran Ahli Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah A.S.A.- -
14 Darjah Kebesaran Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah A.I.S.- -
15 Bintang Perkhidmatan Cemerlang Selangor B.P.C.- -
16 Pingat Keberanian Terbilang P.K.T.- -
17 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
18 Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.- -
19 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
20 Pingat Perkhidmatan Selangor P.P.S.- -